Anor

 

 

Start
Grubb

Antavla   
 

Nedan följer en liten biografi över den förste Grubb på Gotland

Grubb på Takstens

Under första halvseklet av 1800-talet var patron Edvard Israel Larsson Grubb ägare till Takstens som under denna period upplevde en glansperiod. Edvard som var född den 18 mars 1782 kom till Taskens omkring 1810. Då föddes också hans äldste son Edvard Israel Grubb Junior, som sedermera kom att bli sjöman, köpman och kalkpatron på Fårösund. Det skulle varit intressant att få bevittna Edvard Juniors barndop. Den unga familjen Grubb hade just installerat sig på Takstens, Edvard Grubb var då 28 år gammal och hans hustru Maria Magdalena, bördig från Finland var endast 21 år.
Dopvittnena var Häradshövding Carl Gustaf Silfversparre med fru, Köpman Petter Ekholtz med fru samt Köpmannen och Skeppsredaren Hans Westöö med fru. Samtliga tillhörde också kalkbruksägararistokratin på Norra Gotland. Hela Takstens utgjorde på Grubbs tid ett helt litet samhälle i sig själv. Bland folk, som varit sysselsatta på Taskens, finns antecknat statfolk, drängar, kuskar, pigor, ammor, rättare, inspektörer, bokhållare, lantbrukselever, trädgårdsmästare, trädgårdselever, smeder, skomakare, hovslagare, mejerister och drejare. Takstens höll sig också med ett eget mejeri som var beläget i en av flyglarna
Grubb blev den förste arrendatorn av Roma Kungsgårds marker, han dikade ut Takstensmyren, en yta på 400 tunnland. Han passade också på att odla upp Vellarvemyr i Roma och Akebäcksmyren. Kalkbruksrörelsen utvidgade han till att förutom Hundstäde ugn och hammarugnen även omfatta Ahrs ugn i Fleringe och Lutterhorns ugn på Fårö.


En god inkomstkälla utgjorde även den stora brännvinsbränningen på Takstens. Den lilla Krogstugan intill stora landsvägen mot Fårösund, som ännu finns kvar, gav tillbaka en del av Grubbs utgifter för avlöning av sitt folk.


När Edvard Grubb blivit övertygad om allt fördärv det medförd, nedlade han tvärt den vinstgivande rörelsen samt blev själv förste initiativtagare till att stifta Nykterhetsrörelsen.
 

 

 

Skicka e-post till ingemar.nilsson@anor.se
med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2003 Ingemar Nilsson
Senast ändrad: 25 Mars 2014